Lőfegyverek behozatala

Magyarországra egyszerűen behozhatók a vadászati lőfegyverek, a megfelelő szállítási feltételek, és dokumentációk beszerzését követően. Az alábbiakban néhány ezt segítő információval szeretnénk szolgálni, illetve a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok kivonatát gyűjtöttük össze.

A kérelem csak a vadászatra jogosult megbízottja vagy a vadászatszervező iroda által aláírva és lepecsételve érvényes, ezek hiányában a vadászati engedély nem adható ki!
A vadászati engedélyek díjai 2017. március 1-jétől:

– 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft
– éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft
Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai:
– 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft
– 6- 12 hónapra: 6000 Ft

A fizetés módjáról érdeklődjön az OMVK megyei Területi Szervezeteinél!
A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati engedély a kiadás pillanatától érvényes.

A Deerforest Residence vendégeinek valamennyi engedélyt, és szükséges dokumentációt díjmentesen megszerez, vendégeink részére teljeskörűen állunk rendelkezésre a teljes ügymenet során.

 

Törvényi előírás

69.§ (1) Vadászni csak a törvény által nem tiltott módon és csak a vadászat rendjének megfelelően lehet.
(2) A jogosult felelős a vadászat rendjének megtartásáért. A hatósági vadászaton a vadászat rendjének megtartásáért a vadászati hatóság felel.
(3) A vadász saját felelősségére vesz részt a vadászaton, köteles azonban megtartani a vadászat rendjéért felelős által meghatározott szabályokat.
(4) A vadászaton akár a vadász kísérőjeként, akár hajtóként saját felelősségére csak olyan személy vehet részt, akinek vadászaton való részvételéhez a jogosult előzetesen hozzájárult, és akivel a jogosult a vadászat rendjét előzetesen ismertette.
(6) A vadászaton nem vehet részt az alkohol, valamint a vadászati képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt álló, továbbá az a személy, aki egyébként nincs a biztonságos vadászathoz alkalmas állapotban.
(7) A vadászaton való részvételből haladéktalanul ki kell zárni azt a személyt, akinek egészségi, vagy tudati állapotában felismerhető módon olyan változás következett be, ami a vadászat biztonságos lefolytatását akadályozza.

70.§ (1) A vadászat formája lehet: a) egyéni vadászat; b) három vagy több vadász részvételével tartott vadászat (a továbbiakban: társas vadászat).
(2) Az egyes vadfajok vadászatának formáját a miniszter rendeletben állapítja meg.

72.§ (1) Vadászlőfegyverrel és vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat kétséget kizárólag felismerte, és a lövéssel mások életét, testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható útján és a becsapódás helyét.
(2) Sebzett vagy elejtett vadnak a szomszédos vadászterületen történő kereséséről az érintet jogosultat értesíteni kell. Az érintett jogosult csak különösen indokolt esetben tagadhatja meg a sebzett vagy elejtett vad keresését.
(3) A vadászat rendjének részletes szabályait a miniszter a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.

Cím

HU 7564
Kaszó, Kaszópuszta
Kaszói út 24/2

Telefon

Telefon1: +36309980998
Telefon2: +36309305744

Kapcsolat

info@deerforestresidence.com
www.deerforestresidence.com